อนามัยเจริญพันธุ์

อนามัยเจริญพันธุ์  หมายถึง ภาวะความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและจิตใจ ที่เป็นผลจากกระ บวนการและการทำหน้าที่การเจริญพันธุ์ที่สมบูรณ์ทางเพศชายและหญิงทุกช่วงอายุ อันส่งผลให้มี ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

088

Advertisements

2 comments on “อนามัยเจริญพันธุ์

 1. อนามัยเจริญพันธุ์ คือ ภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  #อนามัยเจริญพันธุ์ 10 ด้าน
  1.การวางแผนครอบครัว 6.การแท้งและภาวะแทรกซ้อน
  2.การอนามัยแม่และเด็ก 7.ภาวะการมีบุตรยาก
  3.โรคเอดส์ 8.เพศศึกษา
  4.มะเร็งระบบสืบพันธุ์ 9.อนามัยวัยรุ่น
  5.โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธ์ุ 10.ภาวะหลังวัยเจริญพันธุ์และผู้สูงอายุ

 2. อนามัยเจริญพันธ์ุ คือ ภาวะความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  มีทั้งหมด10ด้าน
  1.การวางแผนครอบครัว 2.การอนามัยแม่และเด็ก 3.โรคเอดส์ 4.มะเร็งระบบสืบพันธุ์ 5.โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธ์ุ 6.การแท้งและภาวะแทรกซ้อน 7.ภาวะการมีบุตรยาก 8.เพศศึกษา 9.อนามัยวัยรุ่น 10.ภาวะหลังวัยเจริญพันธุ์และผู้สูงอายุ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s