แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว

แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวโดยไม่ใช้ความรุนแรง

การใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง  ส่วนมากพบว่าผู้ที่นิยมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวโดยใช้ความรุนแรง  จะมีประสบการณ์ชีวิตซึ่งถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา  เช่น  ถูกทุบตี  ตบหน้าหรือถูกลงโทษอย่างรุนแรง  จากพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ภายในครอบครัว  มีแนวทางการปฏิบัติตนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง  ในครอบครัวโดยไม่ใช้ความรุนแรง  ดังนี้

๑)     เรียนรู้วิธีการควบคุมอารมณ์  และระบายความโกรธ  โดยไม่ทำร้ายผู้อื่น

๒)    ให้ความรักความเข้าใจต่อคนในครอบครัว

๓)    สร้างสัมพันธภาพที่อบอุ่น  เอาใจใส่  มีบรรยากาศของความเป็นมิตร

๔)    มีเทคนิคการหลีกเลี่ยงหรือการจัดการอย่างเหมาะสมเมื่อถูกก้าวร้าว

๕)    สร้างความภาคภูมิใจในครอบครัวและวงศ์ตระกูล

๖)     สร้างความมั่นคงในอารมณ์  มีความเชื่อมั่นใจตนเอง  เพิ่มความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง

๗)    มีภูมิต้านทานแรงกดดันของพฤติกรรมก้าวร้าวจากบุคคลในครอบครัว

๘)    ลดความเครียด  ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา  นันทนาการ  ดนตรี  สวดมนต์  นั่งสมาธิ

๙)     ขอปรึกษาจากญาติหรือเพื่อนที่ไว้ใจได้  หรือหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน  เพื่อช่วยเข้ามาไกล่เกลี่ยประนีประนอม  เจรจาตกลงปัญหาความขัดแย้ง  เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความรุนแรง  และยุติการใช้ความรุนแรง

เมื่อนักเรียนอ่านบทความจบแล้ว  ให้นักเรียนนำเสนอวิธีการปฏิบัติตนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวที่ใช้แล้วประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

00101

Advertisements

19 comments on “แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว

  1. เราต้องรู้จักฟังเหตผลซึ้งกันและกัน รู้จักควบคุมอารมความโกรธของตัวเราเอง สร้างความเข้าใจ เอาใจใส่ มีความเป็นมิตร แค่นี้ครอบครัวก็คงมีแต่ความสุข ทุกคนรักกัน

  2. ไม่ทำให้เรี่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่และควบคุมอารมณ์ให้ดี

  3. การจะแก้ปัญหาต้องเเก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่มาทะเลาะกันทีหลัง

  4. ควบคุมอารมย์ตัวเองครับไม่ทำร้ายต่อกัน

  5. รู้จักวิธีแก้ปัญหาในครอบครัว ถ้าเรารู้จักก็จะทำให้ครอบครัวเราอบอุ่นเป็นอย่างมากมาย

  6. รุ้จักฟังเหตุผลของผู้อื่นไม่ใช่ฟังแต่ความคิดตัวเอง

  7. ควรหัดเข้าใจและฟังเหตุผลของผุ้อื่น และควบคุมอารมณ์ตัวเอง

  8. การแก้ไขปัญหาในครอบครัวโดยการใช้ความรุนแรงไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเพราะการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ควรใช้เหตุผล ความเข้าใจ รับฟังซึ่งกันและกัน ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา

  9. ติดตาม อย่าปล่อยไห้เวลาล่วงเลยยิ่งเฉยก็ยิ่งห่างไกล ไส่ใจกับอีกฝ่าย

  10. เเนวทางการเเก้ไขปัญหาความขัดเเย้งในครอบครัว คือ เมื่อมีการทะเลาะกันระหว่างครอบครัว พ่อเเม่ หรือผู้ใหญ่ที่เราพบเห็น ถ้าเเก้ปัญหาด้วยการใช้ความรุนเเรง ทุบตีกัน ไม่เข้าใจกัน เป็นการเเก้ไขปัญหาที่ผิด ควรเเก้ไขปัญหา ดังนี้ ให้ความรักความเข้าใจต่อคนในครอบครัว มีภูมิต้านทานแรงกดดันของพฤติกรรมก้าวร้าวจากบุคคลในครอบครัว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s