สาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว

ปัญหาความขัดแย้งในครองครัว

ความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ  เช่นเดียวกับฝนตก  แดดออก  เมื่อมีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป  ความขัดแย่งย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้  เพราะคนเรามีความแตกต่างกันทั้งในด้านความคิดและการอบรมเลี้ยงดู  ความขัดแย้งในครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาณเตือนภัยถึงรอยร้าวของสัมพันธภาพภายในครอบครัว  ความรุนแรงในครอบครัวเป็นการแสดงออกของความรู้สึกขัดแย้งที่ไม่สามารถแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรงได้

ความขัดแย้งในครอบครัวเป็นพฤติกรรมเกิดจากการเรียนรู้และสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยการจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้เป็นประสบการณ์ด้านบวก  เพื่อรักษาสัมพันธภาพและความรัก  ความเป็นมิตรที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้น  ด้วยการพูดคุยทำความเข้าใจ  พร้อมที่จะให้อภัยในความผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดที่ได้เกิดขึ้นแล้ว

0100

Advertisements

14 comments on “สาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว

  1. ครอบครัวที่ดีควรดูแลเอาจัยใส่ซึ่งกันและกัน…พึ่งพาอาสัยกัน…รับฟังปัญหาซึ้งกันและกัน…ถ้าทุกๆครอบครัวปฎิบัติด้ายปัญหาในครอบครัวก็จะไม่เกิดขึ้น….มีแต่ความสุขเท่านั้นที่จะเข้ามาในชีวิตครอบครัว!!!

  2. ในครอบครัวควรหันมาพูดคุยกันให้มากที่สุด ดุแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน และรับฟังปัญหาเพื่อจะได้เข้าใจกันในครอบครัวมากขึ้น

  3. สาเหตุความขัดเเย้งในครอบครัว คือ ความขัดเเย้งเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่เเล้ว เมื่อมีคน2ขึ้นไปคนอยู่ร่วมกัน เเละจะก่อให้เกิดความร้าวฉานภายในครอบครัวได้ การหลีกเลี่ยง เราควรเข้าใจซึ่งกันเเละกัน เมื่อเกิดการทะเลาะควรมีอีกฝ่ายที่ควรหยุดโต้ตอบ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดเเย้งซึ่งกันเเละกัน เพื่อรักษาสัมพันธภาพและความรัก ความเป็นมิตรที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้น ด้วยการพูดคุยทำความเข้าใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s