สาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว

ปัญหาความขัดแย้งในครองครัว

ความขัดแย้งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ  เช่นเดียวกับฝนตก  แดดออก  เมื่อมีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป  ความขัดแย่งย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นได้  เพราะคนเรามีความแตกต่างกันทั้งในด้านความคิดและการอบรมเลี้ยงดู  ความขัดแย้งในครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาณเตือนภัยถึงรอยร้าวของสัมพันธภาพภายในครอบครัว  ความรุนแรงในครอบครัวเป็นการแสดงออกของความรู้สึกขัดแย้งที่ไม่สามารถแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรงได้

ความขัดแย้งในครอบครัวเป็นพฤติกรรมเกิดจากการเรียนรู้และสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยการจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้เป็นประสบการณ์ด้านบวก  เพื่อรักษาสัมพันธภาพและความรัก  ความเป็นมิตรที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้น  ด้วยการพูดคุยทำความเข้าใจ  พร้อมที่จะให้อภัยในความผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดที่ได้เกิดขึ้นแล้ว

0100

Advertisements

14 comments on “สาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว

  1. ควรหลีกเลื่งไห้อยู่ห่างไกลจากสุราหรือสารเสพติดทุกประเภท จรา

  2. พยายามแสดงความเห็นถึงการนำความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะ

  3. ครอบครัวที่ดีควรดูแลเอาจัยใส่ซึ่งกันและกัน…พึ่งพาอาสัยกัน…รับฟังปัญหาซึ้งกันและกัน…ถ้าทุกๆครอบครัวปฎิบัติด้ายปัญหาในครอบครัวก็จะไม่เกิดขึ้น….มีแต่ความสุขเท่านั้นที่จะเข้ามาในชีวิตครอบครัว!!!

  4. รับฟังปํญหาต่างๆก่อนค่อยคิดหาทางแก้ไขไม่ควรที่จะทำร้ายร่างกายกันเพราะมันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง

  5. ในครอบครัวควรหันมาพูดคุยกันให้มากที่สุด ดุแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน และรับฟังปัญหาเพื่อจะได้เข้าใจกันในครอบครัวมากขึ้น

  6. สาเหตุความขัดเเย้งในครอบครัว คือ ความขัดเเย้งเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่เเล้ว เมื่อมีคน2ขึ้นไปคนอยู่ร่วมกัน เเละจะก่อให้เกิดความร้าวฉานภายในครอบครัวได้ การหลีกเลี่ยง เราควรเข้าใจซึ่งกันเเละกัน เมื่อเกิดการทะเลาะควรมีอีกฝ่ายที่ควรหยุดโต้ตอบ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดเเย้งซึ่งกันเเละกัน เพื่อรักษาสัมพันธภาพและความรัก ความเป็นมิตรที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้น ด้วยการพูดคุยทำความเข้าใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s