นวัตกรรมสุขภาพ

ชมผลงานนักเรียน Video Clip นวัตกรรมทางสุขภาพ  คลิกที่นี่
>>>>  https://www.youtube.com/user/amkasorn

ให้นักเรียนคัดลอก URL ของตนเองไปจัดทำ QR Code
คลิกที่นี่>>>> http://tools.thaibizcenter.com/qrcode/

ตัวอย่างผลงานนักเรียน

คลิกที่นี่เพื่อชมผลงานวัตกรรมทางสุขภาพ >>>>  https://www.youtube.com/user/amkasorn

ผลงานนักเรียนโภชนาการกับสุขภาพ

ผลงานนักเรียน
ให้นักเรียนคัดลอก URL ของตนเองไปจัดทำ QR Code
คลิกที่นี่>>>> http://tools.thaibizcenter.com/qrcode/

นงเยาว์  https://goo.gl/6r25WW
นิรัติศัย  https://goo.gl/9TPbKj
นริศรา  https://goo.gl/HMqlU5
โยษิตา  https://goo.gl/RHkLWQ
ตติยา  https://goo.gl/2xJPxK
ธนกร https://goo.gl/U4fs2s
ชลธาร https://goo.gl/4EKhXf
กานดา https://goo.gl/vUjUWq
ภานุพงษ์ https://goo.gl/qsBaB8
พัชรินทร์ https://goo.gl/3XRkiI
ปวันรัตน์ https://goo.gl/T8MCPa
เฉลิมเกียรติ https://goo.gl/ijOSi1
กรวรรณ https://goo.gl/ZuD2tS
รัตติการ https://goo.gl/FdX6SQ
สุภาพร https://goo.gl/2nNQRQ
จิระศักดิ์ https://goo.gl/fxqoJp
สุเทพ  https://goo.gl/tHhGUS
ณัฐพล https://goo.gl/6UwVc2
มลิวรรณ https://goo.gl/j6G5BO
นิตตยา https://goo.gl/E0SZfn
กนกลักษณ์  https://goo.gl/CrhCCt
ปรมี  https://goo.gl/7G2EUv
ปฏิวัติ https://goo.gl/5RkO81
อภิชญา https://goo.gl/ZPIZTo

%e0%b8%9b%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c